trarenfrdeitrues

Üretim Hattımız

Dizayn ve Metot Çalışması

İmalata başlamadan önce, parçaların üretim metodundan kaynaklanacak hataları önlemek için, firmamızda teknik elemanlarca yolluk ve besleyici dizaynları yapılıp imalat sürecine alınır.

Model ve Kalıplama

Üretimi yapılacak parçanın kalıplanmasında  malzemesi, şekli yada üretim prosesine göre reçineli ya da yas kum yöntemi uygulanmaktadır. Tesisimizde tamamen el kalıplaması yapılmaktadır.

Ergitme ve Döküm

Ergitme; 500+750 Kg potalı yüksek frekanslı INDUCTOTHERM İndüksiyon Sistemleri ile yapılmaktadır.

Isıl İşlem

Ürettiğimiz çelik, çalıştığı yerde en iyi mekanik özellikleri sergilemesi için ısıl isleme tabi tutulur. Sena Çelik, çeliğin ısıl işlem safhasını, kurulduğu günden bugüne önem vermiş ve modern kontrollü fırınlar ile kaliteyi yakalamıştır. Tesisimizde ;  Normalizasyon , Tavlama, Gerilim giderme ve Havada Sertleştirme işlemleri yapılabilmektedir.

Taşlama - Temizleme

Kalıptan çıkarılan dökümler temizleme makinesinde kum temizlemesi yapıldıktan sonra yolluk kısmı oksijen kesim ile kesilir ve taşlamaya hazır hale getirilir.

Taşlama işleminden sonra ikinci bir temizleme işlemi ile dökümler son haline getirilir.

Kalite ve Kontrol

Dökümlerin kimyasal analizi spektrometre cihazı ile kontrolünden sonra sevkiyata hazır hale getirilir.

Teslimat

Üretilen ürünler istenilen zaman ve koşullarda nakliye edilir.